Mobilmeny.

Allmänhetens frågestund

Vid minst två tillfällen per år har allmänheten möjlighet att ställa frågor till de förtroendevalda i kommunfullmäktige om kommunens verksamheter. Dessa tillfällen annonseras på kommunens hemsida och i ärendelistan till aktuellt fullmäktigesammanträde på kommunens webbplats.

Du kan själv ställa din fråga eller låta fullmäktiges ordförande läsa upp den. Frågorna besvaras av den nämndsordförande vars verksamhetsområde frågan berör. I de fall de tillfrågade inte kan svara direkt på frågan, besvaras den skriftligt i efterhand.

Kommunfullmäktige har beslutat att ha allmänhetens frågestund på det sammanträde då årsredovisningen behandlas, i april, och ytterligare en gång under året. Årsredovisningen i april behandlas efter allmänhetens frågestund. Allmänhetens frågestund börjar kl 18.

Du som ställer en fråga behöver vara med på mötet

Frågeställaren måste vara närvarande på sammanträdet för att frågan ska besvaras. Kommunen ska ha din fråga skriftligt senast dagen innan sammanträdet.

Skicka in din fråga till oss

Du kan skicka din fråga via e-post till kommunen@bollebygd.se . Du kan också skicka din fråga med post. Din fråga behöver då vara hos oss senast dagen innan sammanträdet.

Bollebygds kommun
Ballebovägen 2
517 83 Bollebygd

Välkommen med din fråga!