Mobilmeny.
Barn leker vid klätterställning.

Föräldraskapsstöd

I Bollebygd arbetar vi för att du som förälder ska känna dig trygg med att veta att det finns flera olika typer av stöd i föräldrarollen under hela barnets uppväxt. På denna sida samlar vi information om det föräldraskapsstöd som finns i Bollebygd.

Innehåll på sidan

Genom att klicka dig fram mellan rubrikerna kan du hitta information om föräldrastödskurser, mötesplatser och vart du kan söka råd och stöd.

Föreläsningar och kurser till föräldrar

Föräldrakurs

Att vara förälder kan vara roligt och enkelt men också svårt och stressande. Ibland kan man behöva hjälp och inspiration från nya håll samt träffa andra föräldrar att diskutera dessa frågor med.

Bollebygds kommun anordnar därför kurser i Aktivt föräldraskap (Active Parenting) efter behov. I regel är kurserna fördelade på sex tillfällen á 3 timmar och varannan vecka. Kursledarna arbetar inom Bollebygds kommun och har genomgått en ledarutbildning av Active Parenting Sverige.

Föräldraföreläsning

Arrangeras av Bollebygds kommun i olika ämnen, håll utkik på hemsidan.
Lämna gärna förslag på intresseområde eller någon specifik föreläsare till folkhälsostrategen.

Mötesplatser

Barnavårdscentral (BVC)

BVC erbjuder kostnadsfri hälsoundersökning, stöd och rådgivning till alla föräldrar med barn i förskoleåldern enligt barnhälsovårdens basprogram. BVC erbjuder även deltagande i föräldragrupper.
Kontakt: BVC, 010-44 16 122, 010-44 16 124 eller 010-44 16 136.

Barnmorskemottagningen

Hos barnmorskemottagningen får du vård under och efter graviditet, samt stöd inför att bli förälder. Besök hemsidan för mer information: Bollebygd barnmorskemottagning (1177.se) Länk till annan webbplats.
Kontakt: 010-435 94 80.

Barn- och ungdomshabiliteringen

Barn- och ungdomshabiliteringen är en verksamhet som ger stöd till barn och ungdomar med funktionshinder och deras anhöriga.
Kontakt: Habiliteringen Borås, 033-61 62 051.

Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, BUP, erbjuder barn och ungdomar psykiatrisk vård på specialistnivå. Hit kommer barn och ungdomar som till exempel har ångest, depression, ätstörningar eller tvångstankar.

BUP arbetar med att bedöma och behandla psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. Öppenvårdsmottagningarna är placerade i Borås, Alingsås och Skene.

För akuta ärenden är telefonen öppen alla dagar, dygnet runt. Om det inte är akut ska du i första hand kontakta din vårdcentral för att få hjälp.
Kontakt: växel, 033-61 61 000. Akut: 033-616 16 70.

Bollebygds bibliotek

Biblioteket i Bollebygd är öppet för alla, har ett brett utbud av media och plats att umgås på. Hit kan du komma för att till exempel läsa eller spela spel.

Biblioteket erbjuder aktiviteter såsom rytmik för barn 0-2 år, sagostund för barn 3-6 år och babybokcafé för 4-9 månaders bebisar. Biblioteket bjuder även in till barnteater eller liknande några gånger per termin.

Det finns en biblioteksfilial i Töllsjö med meröppet. Mer information hittar du på Töllsjö bibliotek.

Bollebygds familjecentral

Familjecentralen vänder sig till familjer med barn i åldern 0-6 år och här finns det möjlighet att träffa förskolepedagog, barnmorska, BHV-sköterska och familjebehandlare. Familjecentralen i Bollebygd ligger på våning 2 i samma hus som vårdcentralen och folktandvården. Öppettider, kontaktuppgifter med mera finns på familjecentralens hemsida.

Elevhälsa

Elevhälsan på Bollebygds skolor består av specialpedagog, skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare. Deras främsta uppgift är att främja elevernas fysiska och psykiska hälsa samt att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan nås direkt på telefon för rådgivning eller tidsbeställning.
Kontakt via växeln i Bollebygds kommun, 033-23 13 00.

Familjerådgivning

Inga förhållanden är helt problemfria. I de flesta fall går det att lösa problemen men ibland kan det kännas omöjligt. Då kan familjerådgivningen hjälpa till att komma vidare och genom samtal medverka till bearbetning av konflikter.

Bollebygds kommun erbjuder familjerådgivning via Borås Stad.
Kontakt: Borås Stad, växel 033-35 70 00, och be att få tala med en familjerådgivare.

Familjerätten

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal under ledning av en samtalsledare för föräldrar som har svårt att komma överens om vårdnad, boende och umgänge.
Kontakt: Borås Stad, växel 033-35 70 00, och be om att få bli kopplad till en familjerättssekreterare.

Krafthuset

Krafthuset är en mötesplats för alla. Här kan du låna lokal för olika aktiviteter.
Kontakt: kultur- och fritidschef, 0734-64 72 01.

Messy Church i Bollebygds pastorat

Aktivitet som passar alla åldrar men grunden i Messy Church är barnperspektivet. Här är det inspirerande träffar med aktiviteter och gemenskap i fokus.

Ett populärt inslag är att äta mat och fira en enkel andakt tillsammans och poängen är att ingen ska behöva jäkta hem för att laga mat och diska.

Träffarna är kostnadsfria och alla är välkomna, stora som små.
För mer information, se Svenska kyrkans hemsida Länk till annan webbplats. eller ring pastorsexpeditionen, 033-22 26 00 måndag-fredag 10-12 och 13-15.

Närhälsan psykologenheten för mödra- och barnhälsovård Södra Älvsborg

Psykologenheten finns till för dig som upplever att du behöver ytterligare stöd och råd i ditt föräldraskap utöver det stöd du får på barnmorskemottagningen och barnavårdscentralen. Hit kan du vända dig vid till exempel oro inför att bli förälder eller oro för ditt barns beteende och utveckling.

Psykologenheten möter blivande föräldrar, barn 0-5 år och deras föräldrar individuellt och i grupp. Du får kontakt med någon av psykologerna genom barnavårdscentralen eller barnmorskemottagningen, eller genom att ringa psykologenheten direkt. Besöken är kostnadsfria.
Kontakt: 010-435 95 14.

Socialtjänsten

Socialtjänstens uppgift är i första hand att ge stöd och hjälp till föräldrar och barn som hamnat i svåra situationer. Det kan handla om frågor som till exempel oro för sitt barn/ungdom, att man som familj hamnar i en svår ekonomisk situation, lever med hot och våld eller har problem med missbruk. Socialtjänsten kan erbjuda många olika former av hjälp och stödinsatser. Kontakta dem gärna för rådgivning. 
Kontakt: individ- och familjeomsorgens mottagningstelefon, 0734-64 75 32.

Stödsamtal hos resursenheten

Resursenheten i Bollebygds kommun erbjuder stödsamtal. Samtalen skulle kunna handla om livskriser, svåra händelser, sociala eller personliga utmaningar, föräldrastöd eller om droger, kriminalitet, våld och oro.
Kontakt: 0734-64 75 79 eller 0734-64 75 80 under dagtid helgfria dagar.

Svenska kyrkans samtalsmottagning

Någon gång i livet drabbas de flesta människor av ensamhet, sorg eller annan kris. Då finns möjligheten att boka tid för samtal med präst.
Se Svenska kyrkans hemsida Länk till annan webbplats. för kontaktuppgifter eller ring pastorsexpeditionen, 033-22 26 00 måndag-fredag 10-12 och 13-15, för att bli kopplad vidare till en präst.

Ungas psykiska hälsa, Närhälsan

Ungas psykiska hälsa är ett tillägg till första linjens erbjudande vid lindriga till måttliga psykiska besvär för barn och ungdomar mellan 6-18 år. Det kan handla om oro, konfliktfylld vardag och när barn är mer än ledsna över tid. Hit kommer man utan remiss.

Mottagningar finns på Södra Torgets vårdcentral i Borås eller Närhälsan i Mölnlycke. Ring någon av mottagningarna för att få råd eller beställa tid för en bedömning på telefon.
Kontakt ungas psykiska hälsa i Borås: 010-435 95 50.
Kontakt ungas psykiska hälsa i Mölnlycke: 010-473 36 10.

Ungdomsenheten

Ungdomsenheten är en enhet inom socialtjänsten som består av tre ungdomsutvecklare. De arbetar uppsökande och förebyggande genom tidig upptäckt av ungdomar som behöver stöd.

Ungdomsenheten driver Ungdomsgården på Krafthuset och befinner sig regelbundet på Bollebygdskolan åk 7-9. Följ ungdomsenheten på Facebook ”Bollebygds ungdomsgård Länk till annan webbplats.” för att ta del av nyheter och vad som är på gång. Ta gärna kontakt med ungdomsutvecklarna för rådgivning.
Kontakt: Bollebygds kommun, växel 033-23 13 00 och be om att få bli kopplad till ungdomsenheten.

Ungdomsmottagningen Bollebygd

Ungdomsmottagningen arbetar med råd, stöd och behandling kring allt som rör relationer och samlevnad. Ungdomsmottagningen vänder sig till personer mellan 13 och 25 år. Målet är att förebygga psykisk ohälsa bland ungdomar.

Föräldrar är välkomna att kontakta ungdomsmottagningen på uppdrag av sitt barn. Ring mottagningen och lämna ditt nummer på telefonsvararen så ringer de upp. Mottagningen i Bollebygd håller öppet på onsdagar, information om öppettider samt webbokning via Närhälsans ungdomsmottagning i Bollebygd. Länk till annan webbplats. Besöket är kostnadsfritt.
Kontakt: 010-473 93 13.

Utväg Södra Älvsborg

Utväg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en myndighetssamverkan som erbjuder stöd och behandling till personer som blir utsatta för våld i nära relation och till personer som har vålds- och aggressionsproblem.

Utväg erbjuder också stöd till barn och ungdomar som upplevt våld. Stödet är frivilligt och kostnadsfritt.
Kontakt: Utväg har telefontid 08:00-09:00 varje vardag, 0707-16 09 29.
Mer information på www.utvag.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdcentralen Bollebygd

På vårdcentralen finns både distriktsläkarmottagning och distriktssköterskemottagning. På vårdcentralen kan man erbjudas kontakt med bland annat BVC, MVC, diabetesskola, dietist, psykoterapeut, rökavvänjning och arbetsterapi.
Kontakt: växel 010-44 16 100.

Vägkorsets vänner

Föreningen Vägkorset vänner är en mötesplats där gemenskap och delaktighet är viktiga ledord. Alla är varmt välkomna, ung som gammal!
För mer information, se Vägkorsets vänners Länk till annan webbplats. hemsida.

Öppen förskola som Svenska kyrkan bedriver i Bollebygd och Töllsjö

En träffpunkt för vuxna och barn i ålder 0-6 år som erbjuder samlingar med sång, pyssel, gemenskap och fika.

Öppen förskola i Bollebygd måndag och onsdag kl. 10-12.
Öppen förskola i Töllsjö tisdag och fredag kl. 9.30–11.30

Kontakt: församlingspedagog, 033-22 26 04 eller pastorsexpeditionen, 033-22 26 00 måndag-fredag 10-12 och 13-15.