Mobilmeny.

Stöd till familjen

Föräldrar brukar önska det bästa för sina barn och vill att de ska få växa upp under trygga förhållanden. Ibland kan det ändå uppstå situationer som familjen behöver hjälp för att lösa.

Det kan vara allt ifrån det lilla barnet som visar stark oro, barn eller ungdom som kommer i svåra konfliktsituationer inom eller utanför familjen och ungdomar som får problem med droger och kriminalitet.

Socialtjänstens uppgift är att i nära samarbete med barnet/den unge och föräldrar ta reda på vad barnets behov är och hur de bästa ska tillgodoses. Ibland löser det sig med egna lösningar inom familjen, ibland behöver nätverket involveras och ibland kan det behövas stöd via socialtjänsten eller annan aktör. Socialtjänsten kan om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt erbjuda stöd till barn, ungdomar och deras familjer. Ibland kan detta innebära något samtal som kan tillgodoses utan behovsbedömd insats, men ibland behövs långvariga och mer omfattande hjälpinsatser. Socialtjänsten kan också vara behjälplig i att hänvisa till andra aktörer i samhället som kanske matchar behoven bättre.