Vårdnad, boende, umgänge

För barn till föräldrar som inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse.

Bekräfta faderskap

Redan innan barnet är fött kan ni som blivande föräldrar bekräfta faderskapet genom att båda föräldrarna skriver under en bekräftelse. Samtidigt kan ni som föräldrar anmäla om ni ska ha gemensam vårdnad om barnet.

Om du har genomgått assisterad befruktning, ta med en kopia på samtycket.

Du som bor i Bollebygds kommun kan kontakta familjerätten i Borås.

Vid Separation

Ibland kan det vara svårt för föräldrar att komma överens om vårdnaden, vem barnet ska bo tillsammans med och hur umgänget med den andre föräldern ska vara.

Då kan samarbetssamtal på familjerätten vara ett sätt att hitta en gemensam lösning.

Syftet med samarbetssamtalen är att hjälpa föräldrar att komma överens om barnets förhållanden. Kan man nå detta mål har man åstadkommit något mycket viktigt för sina barn.

Samarbetssamtal passar bland annat:

  • Föräldrar som håller på att separera/skilja
  • Föräldrar som redan har separerat/skiljt sig
  • Föräldrar som aldrig levt tillsammans

Gemensamt är att föräldrarna vill ändra på något när det gäller vårdnaden, boende och/eller umgänget för barnet.

Samtalens mål:

  • Att barnet får god tillgång till båda sina föräldrar att föräldrarna
  • Samarbetar och planerar utifrån barnets bäst
  • Att barnet får behålla kontakten med sina anhöriga och vänner

Samtalen är kostnadsfria.

Du som bor i Bollebygds kommun kan vända dig till Familjerätten i Borås.