Mobilmeny.

Vårdnad, boende, umgänge

Inga förhållanden är helt problemfria, men i de flesta fall går det att lösa problemen. På den här sidan kan du läsa om vilken hjälp du kan få via socialtjänsten.

Samarbetssamtal

I bland kan det vara svårt för separerade föräldrar att komma överens om vårdnaden, vem barnet ska bo tillsammans med och hur umgänget med den andre föräldern ska vara. Då kan samarbetssamtal på familjerätten vara ett sätt att hitta en gemensam lösning. Syftet med samarbetssamtalen är att hjälpa föräldrar att komma överens om barnets förhållanden. Kan man uppnå detta syfte har man åstadkommit något mycket viktigt för sitt barn. Ni kan också få hjälp att upprätta ett juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge. Meningen är att ni ska kunna samarbeta kring barnen och hitta bra lösningar för dem, som ni båda kan acceptera.

Samarbetssamtal bedrivs under sekretess och är en möjlighet för separerade föräldrar med gemensamma barn att under sakkunnig ledning få stöd i att komma överens i viktiga frågor som rör barnet. Samtalen kan exempelvis handla om vårdnad boende och umgänge, eller hur båda föräldrarna ska bidra till barnets försörjning.

För vilka passar samarbetssamtal?

  • Föräldrar som håller på att separera eller skilja sig.
  • Föräldrar som redan har separerat eller skilt sig.
  • Föräldrar som aldrig levt tillsammans.

Samtalen är kostnadsfria.

Informationssamtal innan eventuell tvist

Från och med den 1 mars 2022 är det krav på att föräldrar ska ha deltagit i ett informationssamtal innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge. Familjerätten ansvarar för samtalet, som är kostnadsfritt.

Informationssamtalet syftar till att ni ska få information för att kunna hitta den lösning som är bäst för barnet/en i fråga om vårdnad, boende och umgänge. Ni får även information om vilka konsekvenser en domstolsprocess kan få för barnet/en och möjligheten till samförståndslösningar.

Ni har rätt att få ett informationssamtal inom fyra veckor från att ni har begärt det hos familjerätten.

Familjerätten erbjuder i första hand ett gemensamt informationssamtal för föräldrarna. Om det finns särskilda skäl kan enskilda tider bokas.