Mobilmeny.

Kontaktperson, avlösare och kontaktfamilj

Här har vi samlat information om vad det innebär att vara kontaktperson, avlösare eller kontaktfamilj. Du kan anmäla ditt intresse via formuläret längst ner på sidan.

Innehåll:

Vad är en kontaktperson?

Som kontaktperson träffar man en ungdom eller en vuxen cirka en gång i veckan för att till exempel promenera, prata, fika eller bowla. Man kan också prata i telefon med varandra ibland. Uppdragen är anpassade efter den enskildes behov och varierar därför.

Som kontaktperson ska man ha tid, engagemang och vilja. Man ska finnas till hands och vara bra på att lyssna. Kontaktpersonen ska också ha en god och respektfull relation till både den enskilde och andra runt denne som man möter i uppdraget.

Kontaktperson är en insats enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Alla över 15 år har rätt att ansöka om kontaktperson men det är den enskildes behov som avgör socialtjänstens bedömning. Till exempel kan behovet handla om att man har ett litet nätverk och behöver mer stimulans och någon att prata med. Kontaktperson är alltid ett frivilligt stöd.

Vad krävs för att bli kontaktperson?

För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du har tid och engagemang för en annan människa. Behovet ser olika ut och därför behövs också olika slags kontaktpersoner: arbetare eller studenter, olika kulturell bakgrund, ung eller gammal.

Socialtjänsten utreder den som är intresserad av att bli kontaktperson. Utredningen görs genom intervju, referenstagning och registerutdrag i polis- och socialregister, i Kronofogdens register samt i Transportstyrelsens LOB-register. Därefter bedömer socialtjänsten om personen är lämplig för uppdrag.

Om man blir aktuell som kontaktperson matchas man ihop med ett passande uppdrag i samråd med socialtjänsten. Sen skrivs ett avtal om uppdragets omfattning och innehåll. Som kontaktperson får man en handläggare på socialtjänsten att vända sig till vid behov och med jämna mellanrum för råd och stöd. Uppdraget omprövas regelbundet. Man får också viss ekonomisk ersättning för uppdraget.

Är du intresserad av att bli kontaktperson?

Hör av dig till oss genom att fylla i formuläret längst ner på sidan.

Vad är en avlösare?

Som avlösare avlastar du familjer som har barn med en funktionsnedsättning genom att tillfälligt sköta omvårdnaden av barnet. På så sätt får de anhöriga möjlighet att komma ifrån och göra något på egen hand en stund.

Insatserna är på några timmar i månaden. Kontinuitet är viktigt för våra familjer så vi ser gärna att du tänker långsiktigt på uppdraget.

Är du intresserad av att bli avlösare?

Hör av dig till oss genom att fylla i formuläret längst ner på sidan.

Vad är en kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj är du/ni en vanlig familj som emot ett barn, eller flera, i ditt hem, vanligtvis en eller två helger i månaden. Du ansvarar under dessa helger för att barnet erbjuds trygghet och aktivitet efter dess enskilda behov.

Kontaktfamilj är en insats enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det är en frivillig insats och det är viktigt att man som kontaktfamilj möter barnet och dess förälder med respekt. Kontaktfamiljen ska vara ett stöd till barnets förälder och ska kunna samarbeta väl med denna. Du bör också vara beredd att vara kontaktfamilj på längre sikt. Barn mår bra av långsiktiga stabila relationer och det är olämpligt att avbryta ett påbörjat uppdrag i onödan. Man får också vara beredd på att barnet kan ha en social eller annan form av problematik.

Vad krävs för att bli kontaktfamilj?

För att vara kontaktfamilj behövs ingen särskild utbildning. Det är viktigt att man har en stabil livssituation, har tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn. Barns behov ser olika ut och därför behövs också olika slags kontaktfamiljer. Ett hem i lägenhet, hus på landet, liten eller stor familj, arbetare eller studenter, olika kulturell bakgrund, ensamstående eller i par.

För att skapa bästa förutsättningar för barnet är det viktigt att varje familj är noga utredd och förberedd. Socialtjänsten utreder därför den som är intresserad av att bli kontaktfamilj och i utredningen ingår intervjuer, hembesök, referenstagning och registerutdrag i polis- och socialregister, i Kronofogdens register samt i Transportstyrelsens LOB-register. Därefter bedömer socialtjänsten om personen är lämplig för uppdrag.

Om man blir aktuell som kontaktfamilj matchas man ihop med ett passande uppdrag i samråd med socialtjänsten. Sedan skrivs ett avtal om uppdragets omfattning och innehåll. Som kontaktperson får man en handläggare på socialtjänsten att vända sig till vid behov och med jämna mellanrum för råd och stöd. Uppdraget omprövas regelbundet. Man får också viss ekonomisk ersättning för uppdraget.

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj?

Hör av dig till oss genom att fylla i formuläret nedan.

Anmäl ditt intresse genom att fylla i vårt formulär

Förutom kontaktpersoner och kontaktfamiljer söker vi även familjehem. Är du intresserad? Läs mer om familjehem här.

Dina uppgifter * (obligatorisk)
Vad är du intresserad av? * (obligatorisk)