Mobilmeny.

Familjekonflikter och separation

Inga förhållanden är helt problemfria. I de flesta fall går det att lösa problemen men ibland kan det kännas omöjligt. På den här sidan kan du läsa om vilket stöd du kan få från kommunen.

Vid familjerättsliga frågor vänder du dig till Familjerätten i Borås, som ansvarar för Bollebygds kommun familjerättsliga ärenden. Du kan vända dig till familjerätten för att få rådgivning i olika familjerättsfrågor, till exempel vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Familjerätten kan hjälpa er att hitta långsiktiga lösningar för barnets bästa. Exempel på vad familjerätten gör:

Informationssamtal innan eventuell tvist ska bokas via digitalbokning för informationssamtal Länk till annan webbplats. (bankID krävs).

Du når familjerätten genom Borås Stads växel 033-357000 och ber att få tala med familjerätten.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen kan hjälpa er att komma vidare och genom samtal medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter, främst i par- och familjerelationer. Familjerådgivningen har en egen hemsida där du kan läsa mer om vilket stöd de kan erbjuda, sidan når du genom att följa länken till Familjerådgivningen i Borås Länk till annan webbplats.

Har du och din partner svårigheter i er relation? Det kan till exempel handla om:

 • Vi har svårt att prata med varandra
 • Vi har så lite gemensamt
 • Känslorna har tagit slut
 • Det sexuella samlivet fungerar inte
 • En av oss har hittat en annan
 • Vi grälar ofta om småsaker
 • Vi funderar på att skiljas
 • Vi har flyttat isär, men det blir ofta bråk om barnen
 • Vi har bildat ny familj och det är svårt att vara styvförälder

Familjerådgivningen i Borås finns för er och du når dem på telefonnummer 033-35 38 29

Så går familjerådgivning till

Familjerådgivaren ber var och en beskriva sin situation och formulera vad man vill ha hjälp med. Ibland är paret överens om ett eller flera problem. Ibland ser de olika på vad som är problemet och vad som är orsaken till det. Paret och familjerådgivaren kommer överens om en målsättning med samtalen.

barnkonvention om barnens rätt i samhället. Detta innebär att vi som familjerådgivare alltid har fokus på barnens situation i familjen även om barnen inte är närvarande i samtalen (om så inte behövs eller önskas).

Det kan kännas skönt att veta att:

 • Vi har sekretess
 • Journalföring förekommer inte
 • Ni kan vara helt anonyma

Det första samtalet är gratis, därefter kostar det 200 kronor per besök.

Skilsmässa

Om du vill skiljas ska du ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som din kommun tillhör. För Bollebygds kommun gäller Borås tingsrätt. Du ska upprätta en gemensam ansökan om skilsmässa eller en stämningsansökan. Denna ska tillsammans med ett personbevis för skilsmässa samt eventuella andra handlingar skickas till din tingsrätt. Avgiften för ansökan är 900 kronor.

Betänketid

Om ingen av er bor tillsammans med egna barn och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela en dom så snart som möjligt. Om ni vill kan ni få betänketid innan ni skiljer er.

Om ni har hemmavarande barn under 16 år (dina, din partners eller gemensamma barn) eller om en av er inte vill skiljas, får ni alltid betänketid.

Betänketiden är alltid på minst sex månader och högst ett år. Observera att om ni fortfarande vill skiljas när de sex månaderna gått, måste ni meddela det till tingsrätten (så kallad fullföljande). Meddelandet måste komma in till tingsrätten efter att de sex månaderna har gått. Ingen särskild blankett behövs. Ni måste då också ge in nya personbevis. Om meddelandet om fullföljande inte kommer till tingsrätten inom ett år från det att betänketiden började löpa, avskrivs ärendet.

Om ni har bott isär mer än två år kan ni få skilsmässa direkt, även om ni har barn eller inte är överens om att skiljas. I så fall ska du bifoga ett särlevnadsintyg undertecknat av två personer som känner er väl.