Mobilmeny.

Stöd till barn och ungdom

I Bollebygds kommun har vi olika former av stöd som riktar sig till barn och ungdomar. Stödbehovet ser olika ut i olika situationer och föregås därför av en utredning hos socialtjänsten.

Behöver du som barn/ungdom eller som förälder hjälp och stöd kan du kontakta kommunen. Det kan till exempel handla om:

  • att du som förälder behöver stöd kring hur du ska sätta gränser för ditt barn/ungdom
  • någon i familjen har problem med droger/alkohol eller annat missbruk
  • konflikter eller våld i hemmet
  • sexuella övergrepp
  • barn eller unga som begår eller utsätts för brott
  • bristande omsorg, till exempel att barnet inte får mat, kläder, sjukvård, utbildning, omtanke eller på annat sätt inte sköts om.

För dig som är barn eller ungdom

Du som är barn eller ungdom kan direkt vända dig till exempelvis ungdomsgården Krafthuset i Bollebygd för att få stöd. Du hittar kontaktuppgifter till ungdomsutvecklarna på deras hemsida ungdomsgården Krafthuset.

Psykisk ohälsa

Har du ett barn eller ungdom som har psykisk ohälsa? Då ska du vända till En väg in Länk till annan webbplats.. En väg in är ett kontaktcenter med uppgift att hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa att hitta rätt i vården.

Telefonnummer till En väg in är 010-435 86 50.