Psykisk ohälsa hos barn hos barn

Alla mår vi dåligt ibland. Ibland fungerar inte livet som man vill och man kan inte alltid vara glad. Det är viktigt att tillåta sig att känna det man känner. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att problem kommer att lösa sig.

Om du känner att du, någon närstående eller en vän inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

1177, Vårdguiden

Här finns mycket bra information, framförallt för barn och unga med psykisk ohälsa.

Elevhälsan

I Bollebygds kommun vill vi att vår elevhälsa ska fokusera på det friska hos barn/ eleverna, där lärande och hälsa går hand i hand och vi ser lösningar istället för problem.

Separation, skilsmässa

Det finns många anledningar att må dåligt. Separation påverkar alla i familjen.

Misstanke om barn som far illa

Vet du att ett barn far illa? Anmäl. Far du illa? Anmäl. Misstänker du det? Anmäl.

Ungdomsmottagningen, Närhälsan i Bollebygd

På Närhälsan i Bollebygd så finns ungdomsmottagningen som gärna lyssnar och pratar med dig om du mår dåligt eller har frågor.

Suicidprevention i Väst

En organisation som stödjer och hjälper folk som inte själva ser någon annan utväg

Livlinan

En sida för dig som är ung och lever med någon som mår psykiskt dåligt.

Bris, Barnens rätt i samhället

Här finns det någon som lyssnar på dig.