Mobilmeny.

Fastställande av faderskap/föräldraskap

På den här sidan finns information om hur ni fastställer faderskap alternativt föräldraskap.

Ni som har fått barn och inte är gifta måste fastställa faderskap eller föräldraskap. Samtidigt kan ni anmäla om ni ska ha gemensam vårdnad om barnet.

Barnet har inte några juridiska rättigheter i förhållande till fadern eller den andra föräldern förrän faderskapet eller föräldraskapet är fastställt.

Digital bekräftelse av faderskap och föräldraskap

Digital faderskaps- och föräldraskapsbekräftelse kan genomföras på Skatteverkets sida för e-tjänster Länk till annan webbplats. med hjälp av e-legitimation.

Detta kan genomföras om:

  • Föräldrarna är myndiga och folkbokförda i Sverige när barnet föds.
  • Bekräftelsen genomförs och godkänns inom 14 dagar från barnets födelse.
  • Båda föräldrarna har e-legitimation.

Om kriterierna inte är uppfyllda kan ni vända er till Familjerätten för att fastställa faderskap eller föräldraskap.

Detta innebär att om ni önskar fastställa faderskapet eller föräldraskapet hos oss före barnets födelse så kommer det att ta cirka 3 veckor innan faderskapet är fastställt.

Vi rekommenderar att ni registrerar faderskapet eller föräldraskapet själv med bank-id efter barnets födelse för kortare hanteringstid.

Om digital bekräftelse inte är aktuell

Om digital bekräftelse inte är aktuell kan ni som bor i Bollebygds kommun vända er till Familjerätten i Borås Stad.