Mobilmeny.

Adoption

Har du frågor eller funderingar kring adoption? Då kan du vända dig till familjerätten i Borås som handlägger familjerättsliga ärenden för Bollebygds kommun.

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Det barn du adopterar får samma rättigheter som ett biologiskt barn.

Vem kan adoptera?

För att få adoptera måste du ha fyllt 18 år. Det finns ingen övre åldersgräns för att få adoptera. Du kan ansöka som gift, registrerad partner, sammanboende tillsammans med din partner eller ansöka som ensamstående.

Hur går det till?

Innan utredningen kan påbörjas måste du ha genomgått en föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar. Syftet med föräldrautbildningen är att få kunskap, insikt och beredskap inför barnets behov samt visa på vad det innebär att vara adoptivförälder och adoptivbarn.

Efter utbildningen kan du lämna in en ansökan till Familjerätten som gör en utredning för att bedöma dina möjligheter att ta hand om ett barn.

Bli godkänd adoptivförälder

Efter föräldrautbildningen kan du ansöka om en ”medgivandeutredning” hos familjerätten. Familjerätten gör då en utredning för att se om du är lämplig som adoptivförälder och om du har den kunskapen om adoptivbarn, adoptivbarns behov och adoptionsspecifika frågor som är förväntat av dig.

Utredningen handlar bland annat om:

  • Hur du är som person och dina levnadsförhållanden
  • Hälsotillstånd, ålder och förmåga till samspel
  • Motiv till adoption
  • Socialt nätverk
  • Kunskap och insikter om adopterade barns behov
  • Syn på barnuppfostran

Utredningen blir då den grund som socialnämnden använder i sitt beslut om medgivande. Ett adoptionsmedgivande gäller i två år. Du har rätt att överklaga beslutet.

Utredningen fungerar också som en presentation av de blivande adoptivföräldrarna för de utländska myndigheter som ska välja familj till barnet.

När du adopterar en anhörig

Om du vill adoptera din partners barn ska du lämna in en ansökan till tingsrätten. Tingsrätten ger familjerätten i uppdrag att utreda och bedöma om adoptionen ser till barnets bästa. Familjerättens utredning ligger sedan till grund för tingsrättens beslut. Som invånare i Bollebygds kommun vänder du dig till Borås Tingsrätt.

Om du har frågor kontakta:

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Familjerätten Länk till annan webbplats.

E-post: familjeratten@boras.se Länk till annan webbplats.

Telefon: 033-35 70 00