Mobilmeny.
Flygfoto över Rinnaområdet med skog, bebyggelse och motorväg.

Bollebygd, Rinna-Getabrohult

Sommaren 2017 genomfördes en medborgarundersökning kring det framtida fritids- och rekreationsområdet Rinna strax söder om Bollebygds centrum. Responsen var god och många förslag och idéer kom in.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram detaljplan för Rinnaområdet, med syftet att undersöka möjligheten att utforma Rinnaområdet som fritids- och rekreationsområde.

Innan en detaljplan för området tas fram måste förutsättningarna för området undersökas. En del i detta har varit att se vad invånarnas generella uppfattning kring rekreationsmöjligheterna i kommunen är, hur Rinnaområdet upplevs idag samt hur området kan användas framöver.

Resultatet blev tydligt, Bollebygd behöver ett rekreationsområde som erbjuder variation och aktiviteter för olika målgrupper.

Läs mer om resultatet från medborgarundersökningen Öppnas i nytt fönster..

Vad händer nu?

Ärendet ska behandlas politiskt och en tidplan ska tas fram för en detaljplan.