Mobilmeny.
Vy över en tomt med hus och träd.

Bollebygd, Hemgården

Planområdet ligger i Bollebygds tätort mellan Göteborgsvägen och Köpmansvägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en byggrätt med bostäder samt centrumverksamhet.

Planens formella namn: Detaljplan för Bollebygd, Flässjum 2:49, Bollebygds Kommun. Se detaljplanen på kartan Öppnas i nytt fönster.

Vad händer nu?

Arbetet med planen fortgår på förvaltningen.

Ta del av granskningshandlingarna

Granskningshandlingarna hittar du under "Dokument och blanketter".
Granskningstiden pågick mellan 1 mars - 17 mars 2023.