Mobilmeny.

Personuppgifter Bollebygds kommun hanterar

De personuppgifter som Bollebygds kommun hanterar om dig har att göra med vilka verksamheter du har kontakt med och använder.

Här ser du exempel på personuppgifter som vi hanterar i olika situationer, nämnder och ämnesområden. I listan finns bland annat skola och kultur, socialtjänst, näringslivsenhet.

Du är elev eller vårdnadshavare som har barn på någon av Bollebygds kommuns skolor eller förskolor:

 • Namn och kontaktuppgifter så att vi kan nå dig för att kunna erbjuda skolskjuts och liknande tjänster.
 • Personnummer för att säkert kunna identifiera dig och/eller ditt barn, till exempel vid betygsättning.
 • Information som behövs för att vi ska kunna erbjuda hemspråksundervisning, specialkost eller särskilt undervisningsstöd.

Du använder kulturverksamheter och är till exempel låntagare på biblioteket:

 • Namn, personnummer och kontaktuppgifter så att vi kan nå dig och utföra våra tjänster.
 • Personnummer så att vi kan identifiera dig och fakturera dig rätt.
 • Bibliotekskortsnummer.

Du använder fritids- och föreningsverksamhet när du till exempel deltar i kommunalt arrangerade fritidsaktiviteter:

 • Namn och kontaktuppgifter så att vi kan nå dig och utföra våra tjänster.
 • Personnummer så att vi säkert kan identifiera dig och fakturera dig rätt.
 • Uthyrning av kommunens lokaler för fakturering.
 • Föreningsregistret med personuppgifter till kontaktpersoner.

Du har kontakt med socialtjänsten för att du till exempel har hemtjänst, får stöd och service till följd av ett funktionshinder eller har sökt bistånd till din försörjning:

 • Namn och kontaktuppgifter så att vi kan nå dig och utföra våra tjänster.
 • Personnummer så att vi säkert kan identifiera dig.
 • Hälsoinformation eller annan känslig information som är viktig och relevant för ditt ärende.
 • Information om inkomst, skatt och skulder när vi bedömer en ansökan om bistånd.

Du har kontakt med kommunen i näringslivsfrågor för att till exempel få rådgivning i ett företagsärende:

 • Namn och kontaktuppgifter så att vi kan nå dig och utföra våra tjänster, eller för att du har anmält dig till något av våra event.
 • Information om ditt ärende.

Du har kontakt med sektorn för samhällsbyggnad för att till exempel söka tillstånd för enskilt avlopp, ansöka om bygglov eller tillstånd för att bedriva miljöfarlig verksamhet:

 • Namn och kontaktuppgifter så att vi kan nå dig och utföra våra tjänster.
 • Fastighetsbeteckning när det behövs för ärendet.
 • Personnummer så att vi säkert kan identifiera dig.
 • Kontonummer för fakturering.
 • Annan information som vi kan behöva när vi bedömer en ansökan.

Det är viktigt för oss på överförmyndarenheten att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Personuppgifter vi som myndighet behandlar är:

 • Namn och kontaktuppgifter så att vi kan nå dig och utföra våra tjänster.
 • Personnummer så att vi säkert kan identifiera dig.
 • Annan information som kan behövas när vi bedömer om du är lämplig för uppdraget.

I arbetslivet används personuppgifter i många olika sammanhang, i allt från löneregister och adresslistor till behörighetssystem med mera:

 • Namn och kontaktuppgifter så att vi kan nå dig.
 • Personnummer så att vi säkert kan identifiera dig och redovisa skatt och liknande uppgifter.
 • Frånvaro som beror på semester, sjukdom eller vård av barn så att vi kan justera lönen.
 • Prestationsbedömningar för att följa din utveckling och som underlag för lönesättning.
 • Hälsoinformation om det är viktigt och relevant i till exempel ett rehabiliteringsärende.

När du är förtroendevald i Bollebygds kommun behandlas de personuppgifter som behövs för att kunna administrera de politiska organens arbete och för att du ska kunna utföra ditt uppdrag:

 • Namn och kontaktuppgifter så att allmänheten kan nå dig.
 • Personnummer så att vi säkert kan identifiera dig och redovisa skatt och liknande uppgifter.
 • Fotografi eller avbildning av dig.
 • Politisk tillhörighet och politiskt uppdrag.
 • Uppgifter om hur länge personen varit förtroendevald i Bollebygds kommun.
 • Ljudupptagning från vissa offentliga möten.