Mobilmeny.

Bollebygd Flässjum 2:49 Hemgården

Planområdet ligger i Bollebygds tätort mellan Göteborgsvägen och Köpmansvägen.

Meddelande om samråd

Samråd pågår mellan 6 juni – 22 augusti

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Bollebygds kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Bollebygd, Flässjum 2:49 Hemgården. Planförslaget är tillgängligt för samråd under 10 veckor mellan 6 juni-22 augusti. Med hänsyn till semestertider har vi förlängt samrådstiden mer än vanligt.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en större byggrätt med bostäder samt centrum- och vårdverksamhet.

Du har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget som sakägare eller berörd myndighet/verksamhet. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Har du inte skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Ta del av handlingarna

Handlingarna kan du ta del av digitalt här på hemsidan eller i tryckt format på Tingkullen, Gästgivaregränd 4 Bollebygd och huvudbiblioteket i Bollebygd.

Samrådsmöte

Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Tingshuset, torsdag den 9 juni kl. 18:00-19:30. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter/remissvar senast den 22 augusti via e-post till samhallsbyggnadsnamnden@bollebygd.se. Märk e-post med: Detaljplan Flässjum 2:49 Hemgården