Separation, skilsmässa

Inga förhållanden är helt problemfria. I de flesta fall går det att lösa problemen men ibland kan det kännas omöjligt. Den här hjälpen kan du få:

Familjerådgivning

Då kan vi på familjerådgivningen hjälpa er att komma vidare och genom samtal medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter, främst i par- och familjerelationer.

Samarbetssamtal

Det vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet eller barnen, var de ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut. Familjerätten i Borås kan hjälpa er med samarbetssamtal vid skilsmässor och separationer. Ni kan också få hjälp att upprätta ett juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge. Meningen är att ni ska kunna samarbeta kring barnen och hitta bra lösningar för dem, som ni båda kan acceptera.

Skilsmässa

Om du vill skiljas ska du ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som din kommun tillhör, för Bollebygd gäller Borås tingsrätt. Du ska upprätta en gemensam ansökan om skilsmässa eller en stämningsansökan. Denna ska tillsammans med ett personbevis för skilsmässa samt ev. en del andra handlingar skickas till din tingsrätt.

Avgiften för ansökan är ca 900 kronor

Betänketid

Om ingen av er bor tillsammans med egna barn och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela en dom så snart som möjligt. Om ni vill, kan ni få betänketid innan ni skiljer er.

Om ni har hemmavarande barn under 16 år (dina, din partners eller gemensamma barn) eller om en av er inte vill skiljas, får ni alltid betänketid.

Betänketiden är alltid på minst sex månader och högst ett år. Observera att om ni fortfarande vill skiljas när de sex månaderna gått, måste ni meddela det till tingsrätten (så kallad fullföljd). Meddelandet måste komma in till tingsrätten efter att de sex månaderna har gått. Ingen särskild blankett behövs. Ni måste då också ge in nya personbevis. Om meddelandet om fullföljd inte kommer till tingsrätten inom ett år från det att betänketiden började löpa, avskrivs ärendet

Om ni har bott isär mer än två år kan ni få skilsmässa direkt, även om ni har barn eller inte är överens om att skiljas. I så fall ska du bifoga ett särlevnadsintyg undertecknat av två personer som känner er väl.